Meterstanden doorgeven

Meten is weten.

Heeft u 2 actieve telwerken voor elektriciteit? Dan kan het doorgeven van deze twee meterstanden nog wel eens voor verwarring zorgen. Wat bij u op de meter bijvoorbeeld telwerk 1 is, staat in het landelijke meetregister niet altijd zo geregistreerd (maar vaak ook wel). Daardoor kan het lijken alsof u de meterstanden andersom door moet geven. U kunt uw meterstanden gewoon doorgeven zoals u ze op de meter ziet staan. Wij vergelijken namelijk altijd de doorgegeven standen met de (historische) standen die bekend zijn bij de netbeheerder. Zo zorgen we ervoor dat de juiste meterstand altijd bij het juiste telwerk terecht komt.  

Krijgt u een melding dat de doorgegeven standen afwijken van de verwachte standen? Dan kunt u hiervoor een (mogelijke) reden aangeven. Als het verschil hierna te groot blijkt te zijn, nemen wij contact met u op om dit samen nog eens te controleren.