Actievoorwaarden

Zo weet je waar je aan toe bent

We komen er helaas niet onderuit om een aantal actievoorwaarden op te stellen.

Deelname

 1. Vanaf maandag  16 december 2013 t/m maandag 30 december 2013 kun je een wens in de ‘Wensboom’ plaatsen op de actiepagina ‘Doe een wens’ van Facebook.
 2. NLE bepaalt welke wensen toegelaten worden. Wensen die niet worden toegelaten:
  a. Wensen die geheel of gedeeltelijk bestaan uit een geldbedrag;
  b. Wensen die een waarde hebben boven de € 500;
  c. Wensen die in strijd zijn met de wet.
 3. Deelname aan de ‘Doe een wens-actie’ is kosteloos.
 4. Deelname aan de actie betekent instemming met de actievoorwaarden.
 5. NLE-medewerkers mogen ook gezellig mee doen. Maar dan wel voor de lol; zij maken geen aanspraak op de prijs.
 6. Deze actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleid door Facebook.
 7. Iedere inwoner van Nederland mag deelnemen. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan moet een wettelijk vertegenwoordiger toestemming geven en kennis nemen van de voorwaarden.
 8. Per deelnemer is slechts één inzending mogelijk.
 9. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie, behoudt NLE zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van de prijs over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen.
 10. Bij een volle wensboom zullen de wensen roulerend worden weergeven. Het kan daarom voorkomen dat jouw wens op het moment dat je de wensboombekijkt, niet terugziet.
 11. Vergeet vooral niet eerst de Facebookpagina www.facebook.nl/nlenergie te ‘liken’ voor je meedoet.


Trekking en prijs

 1. NLE zal per wens €1 (één euro), met een maximum van €2.500 (vijfentwintighonderd euro), doneren aan project ‘UDDIPAN’ van Terres des Hommes.
 2. De winnaar van de wens die in vervulling gaat zal op 31 december 2013 bekend worden gemaakt via de actiepagina ‘Doe een wens’ op Facebook.
 3. De opgegeven wens die in vervulling gaat, heeft een maximale waarde van €500 (vijfhonderd euro). De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar, is niet overdraagbaar en kan niet worden ingewisseld voor contant geld.
 4. NLE zal ervoor zorgen dat de winnende wens gerealiseerd zal worden.
 5. Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
 6. NLE is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het bekijken van de website en/of uploaden en downloaden van welke componenten dan ook.
 7. Trekking en bekendmakingen van de winnaar zijn definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.


Privacy

 1. Om de winnaar te kunnen bereiken vragen we om jouw basisgegevens. We verstrekken deze gegevens niet aan derden, maar gebruiken deze gegevens voor andere marketingdoeleinden van NLE.
 2. De winnaar van deze actie kan worden vermeld op de website van www.nle.nl en de verschillende social-media-kanalen van NLE.