Wet incassokosten

Conform de Wet Incassokosten (WIK), die per 1 juli 2012 in werking is getreden, gelden de volgende regels voor het berekenen van de maximaal toegestane incassokosten:

Voor één of meerdere termijnnota’s (inclusief acceptgirokosten)  hanteren we het maximale bedrag van €40,00. Voor een afrekennota of combinatie van nota’s geldt:

Hoofdbedrag vordering

Maximale incassokosten

Over de eerste €2500

15% met een minimum van €40,00

Over de volgende €2500

10%

Over de volgende €5000

5%

Over de volgende €190.000

1%

Over het meerdere

0,5% met een maximum van € 6.775