Vaste klanten korting

Let op: per 14 mei 2013 bieden wij geen producten met VKK meer aan (m.u.v. ons actietarief dat via vergelijkingsites wordt aangeboden).

Vaste klanten met een energiecontract met een vaste looptijd profiteren van de vaste klanten korting (“VKK”) van de Nederlandse Energie Maatschappij. Het werkt als volgt:

  • Als u voldoet aan de voorwaarden (zie hieronder), dan heeft u recht op een korting over uw energieverbruik. Wij berekenen de procentuele VKK jaarlijks op basis van uw vaste tarieven voor elektriciteit en gas;
  • De VKK geldt alleen voor de leveringstarieven, dus niet voor het vastrecht, de energiebelasting en de netbeheerkosten;
  • Heeft u een meerjarig contract, dan vindt u het verloop van de VKK per contractjaar op uw energiecontract;
  • De VKK wordt ieder jaar achteraf verrekend op uw jaarnota. Let op: u ontvangt uw korting achteraf op uw jaarnota.

 

De VKK is nog niet verwerkt in uw maandelijkse voorschotbedrag na uw overstap. Dit voorschotbedrag kan daardoor hoger uitvallen dan u wellicht verwacht. De VKK op de jaarnota(‘s) zorgt uiteindelijk voor het voordeel van uw overstap.

Voorwaarden
U krijgt de VKK als u voldoet aan de volgende vier voorwaarden:

  • De VKK staat in uw contract als bijzondere voorwaarden.
  • U bent afnemer van elektriciteit én gas.
  • U betaalt via automatische incasso.
  • Alle maandelijkse voorschotnota’s zijn betaald.

 

Wanneer op de dag van de vaststelling van de jaarnota niet alle voorschotnota’s (inclusief eventuele herinnering- en/of aanmaningskosten) voor het betreffende leveringsjaar zijn voldaan, vervalt de VKK voor dat jaar automatisch. U behoudt uw recht op ontvangen VKK op eerdere jaarnota‘s. Voor de VKK van eventuele toekomstige jaren (als u een meerjarig contract heeft ) geldt dat NLE per contractjaar bekijkt of u in aanmerking komt voor de VKK. Voor de vaststelling van de VKK is de administratie van NLE leidend. Hier kan niet over worden gecorrespondeerd.