You're on the prod environment.

Wet incassokosten

Conform de Wet Incassokosten (WIK), die per 1 juli 2012 in werking is getreden, gelden de volgende regels voor het berekenen van de maximaal toegestane incassokosten:

Voor één of meerdere termijnnota’s (inclusief acceptgirokosten) hanteren we het maximale bedrag van €40,00. Voor een afrekennota of combinatie van nota’s geldt:

Hoofdbedrag vordering
Maximale incassokosten
Over de eerste €2500
15% met een minimum van €40,00
Over de volgende €2500
10%
Over de volgende €5000
5%
Over de volgende €190.000
1%
Over het meerdere
0,5% met een maximum van € 6.775