Over NLEx

De toekomst van de energiemarkt.

In transitie

De energiemarkt is, zoals dat heet, in transitie. Energieopwekking gaat van fossiel naar duurzaam, opwekking zelf gaat steeds meer van centraal naar decentraal en energieopslag staat op punt van doorbreken. Bovendien willen mensen steeds meer zelf de controle hebben over hun energievoorziening.

Dienstverlener van de toekomst

De energiespeler van de toekomst zal meer een dienstverlener zijn dan een ‘platte’ leverancier van elektriciteit en gas. De technologische vooruitgang  gaat, ook in de energiemarkt, supersnel. Wij geloven dat op afzienbare termijn, huizen dan wel buurten zelfvoorzienende ‘ecosysteempjes’ worden qua energieopwekking, -opslag en -verbruik.

 

 

“Het energiebedrijf van de toekomst is steeds meer een serviceprovider.”

 

 

Met NLEx bereiden we ons voor op de veranderende energiemarkt.

NLE als energy technology service provider

Wij geloven dat er op termijn datadienstverleners nodig zijn die je hele energiehuishouding voor jou regelen en optimaliseren (zoals het opladen van je thuis- of buurtbatterij als het waait en de zon schijnt en vice-versa). NLE heeft zich ontwikkeld tot koploper in de energiemarkt op het gebied van voorspellen van klantgedrag en energieverbruik. Wij opereren inmiddels het grootste gratis slimme-meter-platform van Nederland via onze Inzicht-app.

Als multi-utility serviceprovider

De telecommarkt lijkt op de energiemarkt. Mensen vinden het niet superbelangrijk, tot het moment dat het er niet meer is. En de markt wordt gedomineerd door een paar traditionele partijen. Het is ook daar tijd voor keuzevrijheid. Daarbij vraagt het energiesysteem van de toekomst om een datadienstverlener. Die dienstverlening sluit aan bij internetservices. En één dienstverlener voor alle zaken in en om het huis: superhandig toch? Daarom niet meer alleen energie, maar multi-utility.

“Onze ambitie is om een vertrouwd beeld langs de Nederlandse snelwegen te zijn en onze positie in te nemen als dienstverlener van elektrisch vervoer.”

Lees meer

 

NLEx

Wij geloven dat het energiebedrijf van de toekomst geen platte leverancier is, maar een multi-utility technology service provider. Dat is een hele mond vol voor een bedrijf dat als kernwaarde heeft dat het zichzelf niet te serieus neemt. Maar onze dienstverlening nemen wij héél serieus. 

De dienstverlener van de toekomst biedt volgens ons een geïntegreerd pakket van producten en diensten dat het leven van klanten gewoonweg fijner maakt. En dat aansluit bij de circulaire economie. Dat is NLEX. De ‘x’ in NLEX geeft aan dat het gaat om (digitale) dienstverlening van NLE. We spreken de ‘x’ ook niet uit. Sterker nog, wie goed kijkt, ziet ook een ‘lambda’ in de x. Dit heeft een dubbele betekenis voor de data-geeks onder ons. Lambda-rekenmethodieken worden gebruikt in de voorspellingsmodellen van NLEX.