Uitleg jaarnota

Leuker kunnen we het niet maken

Ieder jaar ontvang je een jaarnota van NLE voor de door jou verbruikte energie. Op deze jaarnota vermelden wij jouw jaarverbruik (elektriciteit en/of gas) en het nieuwe termijnbedrag. Op de jaarnota zie je ook welk bedrag je terugkrijgt of hoeveel je eventueel moet bijbetalen.

Hoe wordt het termijnbedrag berekend?
Het maandelijkse termijnbedrag wordt berekend via een inschatting van het verwachte jaarverbruik, vermenigvuldigd met het voor jou geldende leveringstarief en aanvullende kosten zoals netwerkkosten en vastrecht. Dit totaal wordt verdeeld over 12 maanden, zodat je geen last hebt van hoge kosten in de winter of lage kosten in de zomer.

De inschatting hangt voor een belangrijk deel af van het verbruik. Voor een goede maandelijkse inschatting is het noodzakelijk dat de juiste meterstanden van het leveringsadres bekend zijn.

Hoe wordt de jaarnota berekend?
Op de jaarnota worden alle in rekening gebrachte termijnbedragen bij elkaar opgeteld en afgetrokken van de totaalprijs van de door jou verbruikte energie. De verbruikte energie wordt bepaald aan de hand van de verwerkte begin- en eindstanden (meterstanden) van de leveringsperiode.

Afhankelijk van het verschil tussen het ingeschatte verbruik (termijnbedragen) en het werkelijke verbruik betaal je bij of krijg je geld terug.

Wanneer wordt de jaarnota verstuurd?
Wij versturen de jaarnota in de dertiende maand na de start van de levering. Hiervoor hanteren wij geen vast moment voor alle klanten. Klanten die per 1 juni klant zijn geworden, ontvangen elk jaar in juni de jaarnota. Iedere klant ontvangt zijn jaarnota dus op een ander moment.

'Kom erbij'-bonus
Op de jaar- of eindnota geven wij je korting exclusief 21% btw weer. Dit hebben we niet zelf bedacht, maar dit zijn we wettelijk verplicht. De volledige korting wordt verrekend met je leveringskosten.

Hoe dan? Horen wij je denken. Wij maken dit graag duidelijk voor je met een rekensom waarmee je het zelf gemakkelijk kunt narekenen. Voor het gemak hebben we als voorbeeld de 'kom erbij'-bonus van €100,- genomen (als je een hogere of lagere bonus hebt, dan kun je dezelfde rekensom aanhouden, alleen met een ander bedrag).

1. Tel allereerst alle leveringskosten bij elkaar op (neem de bonus dus niet mee), dan heb je de totale leveringskosten exclusief btw. Bereken hier nu 21% btw bij. Zo heb je het bedrag wat je, zonder korting, totaal verschuldigd bent inclusief btw.

2. Als je dit bedrag vermindert met de volledige bonus van €100,- kom je uit op de totale leveringskosten inclusief btw, zoals deze ook op je nota wordt weergegeven.

3. De volledige korting is dus met je leveringskosten verrekend. In de korting van €100,- zit een btw-component van €17,34. Daarom noteren wij een korting van €82,66 op je afrekening.