You're on the prod environment.

Salderen

Hoe werkt het?

Als je elektriciteit opwekt door middel van zonnepanelen, lever je een deel van deze elektriciteit ook terug aan het net. Het verrekenen van deze teruggeleverde elektriciteit met de elektriciteit die je afneemt wordt salderen genoemd. En de manier waarop gesaldeerd wordt is niet standaard bij iedere energieleverancier hetzelfde. Wij leggen graag uit hoe dit bij ons in zijn werk gaat.

Heb je bij NLE een energiecontract voor elektriciteit en lever je terug aan het net door bijvoorbeeld zonnepanelen? Dan moet je deze teruglevering registreren via je netbeheerder of www.energieleveren.nl. Jouw netbeheerder geeft dit vervolgens aan ons door. Registreer op tijd. Als je dat niet doet kunnen wij je teruglevering niet verwerken en dus niet vergoeden.

Bij NLE vergoeden we de teruggeleverde elektriciteit tot het eigen jaarverbruik 1 op 1. Dat betekent dus dat je daar net zoveel voor terugkrijgt, als wat je ervoor betaalt conform je contract (het kale leveringstarief, inclusief btw, energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie (ODE). Maar wat dan als je meer teruglevert dan je verbruikt? Hieronder hebben we alle mogelijke situaties geschetst en voorbeelden van de verrekening gemaakt, wel zo makkelijk.

Hoe wordt er gesaldeerd als…

…ik een zakelijke klant ben bij NLE.

Voor elk kWh tot je eigen verbruik ontvang je, zoals gezegd, hetzelfde als dat je er volgens je contract voor betaalt. Voor het overschot aan teruglevering ontvang je het voor jou geldende leveringstarief (conform contract) inclusief btw.

…ik enkeltarief heb en minder elektriciteit teruglever dan ik verbruik.

Dat is een vrij gemakkelijke rekensom. Je teruglevering valt binnen je eigen jaarverbruik, dus krijg je de teruglevering 1 op 1 gesaldeerd (het kale leveringstarief, inclusief btw, EB en ODE).

Verbruik
3.000 kWh

Teruglevering
2.000 kWh aan het net

Volledige saldering
Je krijgt 2.000 kWh gesaldeerd inclusief btw, EB en ODE. De resterende 1.000 kWh wordt met je afgerekend tegen het afgesproken enkeltarief inclusief btw, EB en ODE.

…ik enkeltarief heb en meer elektriciteit teruglever dan ik verbruik.

Voor elk kWh tot je eigen verbruik ontvang je, zoals gezegd, hetzelfde als dat je er volgens je contract voor betaalt. Voor het overschot aan teruglevering ontvang je het voor jou geldende, kale leveringstarief (conform contract).

Verbruik
3.000 kWh

Teruglevering
4.000 kWh aan het net

Saldering en vergoeding
Je krijgt 3.000 kWh gesaldeerd inclusief btw, EB en ODE. De resterende 1.000 kWh wordt vergoed tegen het kale leveringstarief.

…ik dubbeltarief heb en op beide telwerken minder elektriciteit teruglever dan ik verbruik.

Dat is een vrij gemakkelijke rekensom. Je teruglevering valt binnen je eigen jaarverbruik, dus krijg je de teruglevering 1 op 1 gesaldeerd (het kale leveringstarief per telwerk, inclusief btw, EB en ODE).

Verbruik
Normaaltarief 1.750 kWh, daltarief 750 kWh (totaal 2.500 kWh)

Teruglevering
1.000 kWh op normaaltarief en 500 kWh op daltarief (totaal 1.500 kWh)

Volledige saldering
Je krijgt 1.000 kWh gesaldeerd op normaaltarief inclusief btw, EB en ODE en 500 kWh op daltarief inclusief btw, EB en ODE

…ik dubbeltarief heb en op beide telwerken meer elektriciteit teruglever dan ik verbruik.

Voor elk kWh tot je eigen verbruik ontvang je, zoals gezegd, hetzelfde als dat je er volgens je contract voor betaalt. Voor het overschot aan teruglevering per telwerk ontvang je het voor jou geldende leveringstarief exclusief btw per telwerk (conform contract).

…Ik dubbeltarief heb en overdag meer elektriciteit teruglever dan ik verbruik, maar ’s nachts en in het weekend juist meer elektriciteit verbruik dan ik teruglever.

Per telwerk heb je een aantal kWh aan teruglevering en verbruik. Tijdens normaaluren (overdag) leveren zonnepanelen over het algemeen meer elektriciteit op dan tijdens daluren (’s nachts en in het weekend). Het komt dan ook vaak voor dat mensen tijdens normaaluren meer elektriciteit terugleveren dan verbruiken, en tijdens daluren juist meer elektriciteit verbruiken dan terugleveren.

De teruglevering wordt altijd per telwerk verrekend met het verbruik. De elektriciteit die je overdag teruglevert (in de zogenaamde ‘normaaluren’) wordt dus verrekend met de elektriciteit die je in deze normaaluren verbruikt. En de elektriciteit die je ’s nachts en in het weekend (in de zogenaamde ‘daluren’) teruglevert wordt verrekend met de elektriciteit die je in deze daluren verbruikt. Het restant op beide telwerken wordt conform je contract met je afgerekend.

Is het uiteindelijke restant op je telwerk(en) verbruik? Dan reken je dit af conform de tarieven in je contract. Is het restant op je telwerk(en) teruglevering? Dan ontvang je hiervoor het kale leveringstarief exclusief btw zoals afgesproken in je contract.

Voorbeeld 1

Verbruik
Normaaltarief 1.750 kWh, daltarief 750 kWh (totaal 2.500 kWh)

Teruglevering
2.000 kWh op normaaltarief, 500 kWh op daltarief (totaal 2.500 kWh)

In dit voorbeeld reken je geen energiebelasting en opslag duurzame energie af. Je ‘netto’ verbruik is namelijk 0.

Saldering en vergoeding
Op het normaaltarief (1.750 kWh - 2.000 kWh) ontvang je 250 kWh inclusief btw. Op het daltarief (750 kWh – 500 kWh) betaal je 250 kWh inclusief btw.

Voorbeeld 2

Verbruik
Normaaltarief 2.500 kWh, op daltarief 1.250 kWh (totaal 3.750 kWh)

Teruglevering
3.500 kWh op normaaltarief en je levert 500 kWh terug op daltarief (totaal 4.000 kWh)

Volledige saldering
Omdat je in totaal meer teruglevert dan verbruikt, betaal je geen EB en ODE. Vervolgens betaal je per telwerk je leveringstarief inclusief btw. Kom je ‘netto’ in de min uit, dan ontvang je voor dat minverbruik je leveringstarief exclusief btw.

Op het normaaltarief (netto – 1.000 kWh) ontvang je 750 kWh inclusief btw en 250 kWh (overschot) exclusief btw. Op het daltarief betaal je 750 kWh inclusief btw.

Meer weten?

Wil je weten hoe je je zonnepanelen registreert, of je nu beter voor enkel- of dubbeltarief kunt gaan en of je de verwachte teruglevering ook kunt meenemen in je termijnbedrag? Deze antwoorden, en nog veel meer, kun je vinden bij de veelgestelde vragen over zonnepanelen.

Salderen