You're on the prod environment.

Salderen

Hoe werkt het?

Als je elektriciteit opwekt door middel van zonnepanelen, lever je een deel van deze elektriciteit ook terug aan het net. Het verrekenen van deze teruggeleverde elektriciteit met de elektriciteit die je afneemt wordt salderen genoemd. En de manier waarop gesaldeerd wordt is niet standaard bij iedere energieleverancier hetzelfde. Wij leggen graag uit hoe dit bij ons in zijn werk gaat.

Heb je bij NLE een energiecontract voor elektriciteit en lever je terug aan het net door bijvoorbeeld zonnepanelen? Dan moet je deze teruglevering registreren via je netbeheerder of www.energieleveren.nl. Jouw netbeheerder geeft dit vervolgens aan ons door. Registreer op tijd. Als je dat niet doet kunnen wij je teruglevering niet verwerken en dus niet vergoeden.

Bij NLE vergoeden we de teruggeleverde elektriciteit tot het eigen jaarverbruik 1 op 1. Dat betekent dus dat je daar net zoveel voor terugkrijgt, als wat je ervoor betaalt conform je contract (het kale leveringstarief, inclusief btw, energiebelasting (“EB”) en opslag duurzame energie (“ODE”)). Maar wat dan als je meer teruglevert dan je verbruikt? En maakt het nog uit of je een enkel- of dubbeltarief hebt voor elektriciteit? Jazeker. Hieronder hebben we alle mogelijke situaties geschetst en voorbeelden van de verrekening gemaakt, wel zo makkelijk.

Hoe wordt er gesaldeerd als..

…ik een zakelijke klant ben bij NLE.

Lees meer

We maken geen onderscheid tussen klanten. Voor onze zakelijke klanten geldt dus precies hetzelfde als voor iedere andere klant.

…ik enkeltarief heb en minder elektriciteit teruglever dan ik verbruik.

Lees meer

Dat is een vrij gemakkelijke rekensom. Je teruglevering valt binnen je eigen jaarverbruik, dus krijg je de teruglevering 1 op 1 gesaldeerd (het kale leveringstarief, inclusief btw, EB en ODE).

Verbruik


3.000 kWh

Teruglevering


2.000 kWh aan het net

Volledige saldering


Je krijgt 2.000 kWh gesaldeerd inclusief btw, EB en ODE

…ik enkeltarief heb en meer elektriciteit teruglever dan ik verbruik.

Lees meer

Voor elk kWh tot je eigen verbruik ontvang je, zoals gezegd, hetzelfde als dat je er volgens je contract voor betaalt. Voor het overschot aan teruglevering ontvang je het voor jou geldende leveringstarief (conform contract) inclusief btw, maar exclusief EB en ODE.

Verbruik


3.000 kWh

Teruglevering


4.000 kWh aan het net

Volledige saldering


Je krijgt 3.000 kWh gesaldeerd inclusief btw, EB en ODE. De resterende 1.000 kWh wordt vergoed tegen het kale leveringstarief inclusief btw, maar zonder EB en ODE

…ik dubbeltarief heb en op beide telwerken minder elektriciteit teruglever dan ik verbruik.

Lees meer

Dat is een vrij gemakkelijke rekensom. Je teruglevering valt binnen je eigen jaarverbruik, dus krijg je de teruglevering 1 op 1 gesaldeerd (het kale leveringstarief per telwerk, inclusief btw, EB en ODE).

Verbruik


Normaaltarief 1.750 kWh, daltarief 750 kWh (totaal 2.500 kWh)

Teruglevering


1.000 kWh op normaaltarief en 500 kWh op daltarief (totaal 1.500 kWh)

Volledige saldering


Je krijgt 1.000 kWh gesaldeerd op normaaltarief inclusief btw, EB en ODE en 500 kWh op daltarief inclusief btw, EB en ODE

…ik dubbeltarief heb en op beide telwerken meer elektriciteit teruglever dan ik verbruik.

Lees meer

Voor elk kWh tot je eigen verbruik ontvang je, zoals gezegd, hetzelfde als dat je er volgens je contract voor betaalt. Voor het overschot aan teruglevering per telwerk ontvang je het voor jou geldende leveringstarief per telwerk (conform contract) inclusief btw, maar exclusief EB en ODE.

…Ik dubbeltarief heb en overdag meer elektriciteit teruglever dan ik verbruik, maar ’s nachts en in het weekend juist meer elektriciteit verbruik dan ik teruglever.

Lees meer

Dit is de meest ingewikkelde situatie om uit te leggen. Per telwerk heb je een aantal kWh aan teruglevering en verbruik. De teruglevering wordt altijd eerst per telwerk verrekend met het verbruik. De elektriciteit die je overdag teruglevert (in de zogenaamde ‘normaaluren’) wordt dus verrekend met de elektriciteit die je in deze normaaluren verbruikt. En de elektriciteit die je ’s nachts en in het weekend (in de zogenaamde ‘daluren’) teruglevert wordt verrekend met de elektriciteit die je in deze daluren verbruikt.

Tijdens normaaluren (overdag) leveren zonnepanelen over het algemeen meer elektriciteit op dan tijdens daluren (’s nachts en in het weekend). Het komt dan ook vaak voor dat mensen tijdens normaaluren meer elektriciteit terugleveren dan verbruiken, en tijdens daluren juist meer elektriciteit verbruiken dan terugleveren. In dit geval (je levert op een van de twee telwerken méér terug dan dat je verbruikt) volgt er een verrekening tussen de restanten van de twee telwerken.

In dat geval wordt het overschot aan teruglevering van het ene telwerk afgetrokken van het verbruik van het andere telwerk. Wat je dan overhoudt, is het uiteindelijke restant dat je ofwel moet betalen (verbruik) ofwel vergoed krijgt (teruglevering). Is het uiteindelijke restant een verbruik? Dan reken je dit af conform contract. Is het uiteindelijke restant teruglevering? Dan ontvang je per kWh het kale leveringstarief inclusief btw, maar exclusief EB en ODE.

Voorbeeld 1:

Verbruik


Normaaltarief 1.750 kWh, daltarief 750 kWh (totaal 2.500 kWh)

Teruglevering


2.000 kWh op normaaltarief, 500 kWh op daltarief (totaal 2.500 kWh)

Volledige saldering


Je krijgt 1.750 kWh gesaldeerd op normaaltarief inclusief btw, EB en ODE. Voor de resterende 250 kWh die je tijdens normaaluren hebt teruggeleverd krijg je het kale leveringstarief voor normaaluren inclusief btw, EB en ODE. Ook krijg je 500 kWh gesaldeerd op daltarief inclusief btw, EB en ODE. Zo ontvang je, ondanks dat je tijdens normaaluren meer teruglevert dan verbruikt, toch over je hele teruglevering EB en ODE.

Voorbeeld 2:

Verbruik


Normaaltarief 2.500 kWh, op daltarief 1.250 kWh (totaal 3.750 kWh)

Teruglevering


3.500 kWh op normaaltarief en je levert 500 kWh terug op daltarief (totaal 4.000 kWh)

Volledige saldering


Je krijgt 3.250 kWh op normaaltarief en 500 kWh op daltarief gesaldeerd inclusief btw, EB en ODE. Dit komt doordat er overschot is op het normaaltarief. In totaal krijg je 3.750 kWh vergoed inclusief btw, EB en ODE. De resterende 250 kWh wordt vergoed tegen het kale normaaltarief inclusief btw, maar zonder EB en ODE.

Meer weten?

Wil je weten hoe je je zonnepanelen registreert, of je nu beter voor enkel- of dubbeltarief kunt gaan en of je de verwachte teruglevering ook kunt meenemen in je termijnbedrag? Deze antwoorden, en nog veel meer, kun je vinden bij de veelgestelde vragen over zonnepanelen.

Salderen