You're on the prod environment.

Wet- en regelgeving

Gedragscodes

Wij bieden onze klanten graag betrouwbare en goede service. De uitgangspunten hierbij zijn onder andere opgenomen in de Gedragscode Consument en Energieleverancier. Energie-Nederland heeft in samenwerking met meerdere energieleveranciers deze gedragscode opgesteld. Je kunt ‘m hieronder openen en bekijken. In de gedragscode wordt onder meer beschreven waaraan een leverancier zich moet houden bij het werven van klanten, het onderhouden van klantcontacten en het aangaan, verlengen of beëindigen van leveringsovereenkomsten. Veel energieleveranciers passen deze gedragscode toe. En daar zijn wij er een van.

Gedragscode Consument en Energieleverancier 2015

Vanaf 2015 krijgen alle Nederlandse huishoudens van hun netbeheerder een slimme meter aangeboden. Dit zijn meters die op afstand uitleesbaar zijn. NLE vindt het belangrijk dat zorgvuldig met jouw meetdata en privacy wordt omgegaan. Om die reden passen wij de Gedragscode Leveranciers Slimme Meters toe. Deze gedragscode is opgesteld door Energie-Nederland, in aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Je leest hierin voornamelijk hoe leveranciers (moeten) omgaan met het gebruik, vastleggen, uitwisselen en bewaren van meetgegevens over jouw persoonlijke gas- en elektriciteitsverbruik. Onze volledige verklaring lees je hier.

Gedragscode Leveranciers Slimme Meters 2012

Meer belangrijke informatie

Voorwaarden

Wet- en regelgeving

Gedragscodes